Contact us now
+45 2012 9601

Andre skriver

Bestyrelser er ikke for storskrydende pralhalse –Industrinyt IDAG

Af Carsten Steno, Redaktør af Industrinyt IDAG, den 13. november 2015

Erhvervsministeriet, forskere og konsulenter har i årevis tordnet fot en professionel bestyrelse og mod tante-bestyrelserne i de mindre virksomheder i Danmark. De skal erstattes af bestyrelser med professionelle medlemmer, der kan udvikle virksomhederne og gøre dem vækstorienterede. For undersøgelser viser, at mindre virksomheder med en professionel bestyrelse vokser mere end dem uden.
Men de glemmer, at mange ejerledere netop driver virksomhed, fordi de selv vil bestemme. Det er friheden til at følge deres eget hoved, der motiverer dem langt mere end indtjening og vækst i traditionel forstand.
Høj faglighed, entreprenørånd og flid hos ejerlederen er da også helt afgørende for virksomhedens udvikling.
Men det er ikke noget man bare lige gør.
Faktisk er det bedst bare at starte med en mentor, en sympatisk lytter med forretningsindsigt, der kan stille spørgsmål, som får ejerlederen til at reflektere over sin egen og virksomhedens situation. Efterhånden som relationen udvikler sig, bliver ejerlederen måske selv en lytter, der bliver modtagelig for gode råd.
Bestyrelser er under alle omstændigheder ikke noget for storpralende entreprenørtyper, der har det med at dominere deres omgivelser. Sådanne typer findes også blandt ejerledere.
Bestyrelser vil snarere virke for dem, der i kraft af, hvad de har opnået, erkender, hvor svært virksomhedsdrift egentlig er og derfor bliver mere ydmyge.
Et professionelt bestyrelsesarbejde fordrer også et klart mandat til den bestyrelse, han antager. Ejerlederen skal have vilje til at dele ledelsesopgaven med den. Han skal være indstillet på at udarbejde budgetter og forretningsplaner og acceptere en løbende rapportering. Han skal overholde aftaler og involvere bestyrelsen i alle store beslutninger.
Tager en ejerleder skridtet fuldt ud og antager en professionel bestyrelse, kræver det ikke blot, at han er påvirkelig, at lagene så at sige er skrællet af.

Professionel bestyrelse

Derfor begynder et professionelt bestyrelsesarbejde i en ejerledet virksomhed som regel også med, at ejerlederen finder sig en formand, som måske sidder i bestyrelsen i nogle år, og hvis vigtigste opgave i virkeligheden er at få afklaret, hvad ejerlederen vil med sin virksomhed på længere sigt,
Formanden kan meget vel være den mentor, som hele processen er begyndt med.
Herefter gælder det om at få bestyrelsen sammensat af folk med de kompetencer, som virksomheden har brug for, så bestyrelsen ikke blot kontrollerer, men også skaber værdi for virksomheden.
I den forbindelse er det vigtigt, at der udvikles en sund bestyrelseskultur, en kultur, hvor alle medlemmer inddrages, og hvor det er accepteret at stille kritiske spørgsmål, – både til formanden og til ejerlederen.

Klumme: Ejerledere bliver tudet ørerne fulde af, at de skal antage en bestyrelse af professionelle. Men de er blevet selvstændige, fordi de selv vil bestemme. Derfor skal lagene skrælles af inden en bestyrelse kan virke. Ellers får man ikke en sund bestyrelseskultur. Faktisk er det bedst bare at starte med en mentor,  en sympatisk lytter med forretningsindsigt, der kan stille spørgsmål, som får ejerlederen til at reflektere over sin egen og virksomhedens situation.